Rekreačné poukazy

Využite u nás príspevok na rekreáciu

Vedeli ste, že ak pracujete vo firme s viac ako 50timi zamestnancami dlhšie ako dva roky, máte zo zákona právo si u zamestnávateľa nechať preplatiť časť sumy spojenej s vašim rekreačným pobytom? Od 1.1.2019 máte možnosť využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa až 275 Eur.

Ubytujte sa u nás minimálne na dve noci a vystavíme Vám zákonom predpísanú faktúru, ktorú stačí odovzdať vášmu zamestnávateľovi na preplatenie.

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu?

Rekreačný príspevok môže čerpať:

  1. na vlastnú žiadosť zamestnanec, ktorý má pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (nie dohody), jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej dva kalendárne roky a ktorého zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pre firmy a inštitúcie s menej ako 50 zamestnancami je tento príspevok dobrovoľný.
  2. SZČO – len živnostník, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky.

Na čo je možné príspevok využiť?

Rekreačný príspevok je možné využiť na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia.

Kto sa môže so zamestnancom zúčastniť na rekreácii?

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa s ním zúčastňujú na rekreácii, a to na:

  • manžela – manželku,
  • vlastné dieťa,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
  • inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.